30. 4. 2020

Vážení rodiče,

   rádi bychom Vás informovali, že v souladu s nařízeními Vlády a příslušných ministerstev, bude
od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole.

Chystá se i otevření mateřských škol. Podmínky nástupu pro MŠ budou pravděpodobně zveřejněny v polovině příštího týdne.

V současné chvíli čekáme na metodiku MŠMT pro ZŠ, ve které budou stanoveny požadavky na hygienická opatření v souvislosti se znovuotevřením.

Zatím známe podobné informace ze stránek MŠMT jako Vy – nejvýše patnáctičlenné skupiny žáků ve třídě, jedno dítě v lavici, bez možnosti měnit složení skupin, o nošení či nenošení roušky ve skupině při vyučování rozhodne učitel, ve společných prostorách školy mají být roušky povinné atd.
O provozu školní jídelny ještě nemáme informace.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude s největší pravděpodobností podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

Orientačně budeme v příštím týdnu přes třídní učitele zjišťovat zájem o pobyt dětí v ZŠ. Samozřejmě budeme respektovat jakékoliv vaše rozhodnutí.

Jakmile se dovíme podrobné pokyny k hygienickým požadavkům pobytu dětí v ZŠ, budeme Vás o nich informovat.

Obsah toho, jak bude výuka probíhat, ještě budeme upřesňovat, podle pokynů, které zveřejní MŠMT.

Na odkaze přikládáme informace z MŠMT ohledně hodnocení žáků na konci druhého pololetí. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Děkujeme za trpělivost, pochopení a Vaši spolupráci. Vedení školy

 

11. 3. 2020

Informace pro rodiče

Z důvodu prodloužení uzavření školy (plánované prozatím minimálně do 20. 3.) prosíme rodiče o spolupráci
s učiteli a kontrolu dodržování jejich pokynů k domácímu vzdělávání žáků.

Jednotliví učitelé pošlou informace o zpětné kontrole vypracovaných úkolů a způsobu jejich předávání. V případě dotazů kontaktujte učitele v době od 8 : 00 do 13 : 00 hodin nebo podle jejich pokynů a vzájemné domluvě.

Děkujeme za spolupráci.
vedení školy

 

10.3.2020

Žádost o ošetřovné - informace MZČR

Žádosti o ošetřovné se budou potvrzovat v kanceláři na pracovišti v Ruzyni pro všechny žáky do 10 let
v době od 8:00 do 12:00.

Informace_k_mimoradnemu_opatreni_ministerstva_zdravotnictvi_k_uzavreni_skol (1).pdf

10.3.2020

Uzavření škol

Oznamujeme, že od zítřka jsou uzavřeny školy. Samostudium poběží stejnou formou. Třídní učitelé budou posílat materiály. Vyřešené práce (pro zpětnou vazbu) budou posílány podle instrukcí jednotlivých vyučujících.

Prosíme o sledování situace v médiích.

Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020 (1).pdf

7.3.2020

Koronavir Covid-19 - nejnovější informace

Na základě nejnovějšího doporučení Krizového štábu Prahy 6 vás prosíme, (je-li to možné), abyste nechali své děti v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 doma. Tento týden může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, zůstává škola v provozu (včetně školní družiny a jídelny).

Zároveň vás prosíme o zpětnou informaci třídní učitelce, zda vaše dítě přijde v tomto termínu do školy či zůstane celý týden doma.

V pondělí třídní učitelé rozešlou rodičům nepřítomných dětí materiály pro samostudium. Pokud si žáci zanechali učebnice ve škole, lze si je vyzvednout každý den v době od 8:00 do 14:00.

Výuka v týdnu od 9. 3. do 13. 3. bude krácena do 12:35 nebo ukončena podle rozvrhu v 11:40.

Nepřítomným dětem nebudou vydávány obědy a budou automaticky odhlášeny.

Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím i nadále webové stránky naší školy i Krizového štábu Prahy 6, případně kontaktujte třídní učitelku nebo vedení školy.

Děkujeme za pochopení.
vedení školy

 
6.3.2020

Doporučení a opatření krizového štábu Prahy 6

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

- během víkendu budou všechny školky a školy preventivně opět uklizeny virucidními prostředky
- ČVUT dodá Praze 6 100 litrů desinfekčního gelu vlastní výroby pro sociální pracovníky
- již přijatá opatření zůstávají v platnosti
- platí i vydaná doporučení
- doporučení platí i pro vysoké a soukromé školy

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy

3.3.2020

Vážení rodiče,
na základě doporučení zřizovatele vedení školy do odvolání ruší skupinové aktivity žáků organizované mimo
školu (např. výlety) a akce, při kterých by docházelo k setkávání cizích osob se žáky.
Dále se nebudou do odvolání konat dny otevřených dveří, rodičovské schůzky, společné akce s rodiči
(např. velikonoční jarmark), návštěvy kin, divadel a jiných kulturních akcí.
Informace o konání škol v přírodě rodiče obdrží s dostatečným předstihem před jejich případným konáním.
Do odvolání neprovádějte jejich platbu.
Prosíme o pochopení situace, která nás vedla k těmto dočasným opatřením. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
Vedení školy

2. 3. 2020

Vážení rodiče,
žádáme vás, kteří se vracíte z postižených oblastí koronavirem nebo u sebe či svého dítěte pozorujete příznaky nákazy koronavirem, abyste postupovali podle informací na stránkách ministerstva školství http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Pro konzultaci také můžete využít informační telefonické linky:
-Státní zdravotní ústav - 724 810 106 nebo 725 191 367
-Pražská hygienická stanice - 773 782 856 nebo 773 782 850

Dále vám předkládáme několik informačních letáků ke stažení:

-co ke koronavirus, co je covid-19, prevence
-jak si správně mýt ruce
-co dělat, pokud cestujete z oblastí zasažených koronavirem
-doporučení pro cestovatele
-domácí zvířata a koronavirus

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy