Kroužky

             

angličtina

               

            Angličtina

             Pro děti předškolního věku

 

 Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle úrovně pokročilosti. Cílem kroužku je seznámit děti se základy jazyka hravou formou. Ve výuce jsou využívány především audio-vizuální metody, jako jsou obrázky, tematické plakáty či zpívání anglických písniček. Výuka probíhá především v anglickém jazyce.

  Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Dubská

 

 

Taneční a pohybový kroužek


 děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí své pohybové schopnosti. Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu.

 Ve výuce nechybí taneční sestavy na různá říkadla, básničky, latinsko-americké tance ve zjednodušené formě a hry podporující správné držení těla. Lekce jsou koncipovány tak, aby děti do našeho kroužku chodily rády a chtěly se v tanečním sportu rozvíjet dál.

 

Děti se naučí:

 vnímat hudbu

  správné držení těla

 taneční variace na různé básničky a říkadla

 taneční hry

 jednoduché tance přizpůsobené jejich věku a schopnostem

 

 Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 15.00 - 15.45.

Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se dítě cítilo pohodlně a nic jej neomezovalo v pohybu (sukýnky, šatičky, elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné cvičky, tenisky, mohou být i bačkory.

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

lektorka kroužku: Pavlína Kronosová

 

Sportovky

 Děti se seznámí s různými druhy sportů, důraz je kladen na všestranný rozvoj dětí, děti se učí  sportovat v  duchu fair play, v umění vyhrávat i prohrávat a hlavně mít přirozenou radost z pohybu. Lektoři dochází za dětmi přímo do jejich škol. Tělovýchovné lekce probíhají ve známém a bezpečném prostředí mezi kamarády.

 

Náplní Sportovek je atletická průprava a také míčové hry. Kroužek vedou lektoři z Fakulty tělesné výchovy a sportu, kteří jsou školeni pro práci s dětmi a jsou schopni se dětem věnovat i individuálně.

 Kroužek probíhá každé pondělí od 15.00.- 16.30 (2 skupiny)

Lektor kroužku: Dominik Kolinger