PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL – MŠ BĚLOHORSKÁ, MŠ ZA OBOROU A MŠ STOCHOVSKÁ

JE PŘERUŠEN OD 22.12. 2018 DO 2.1.2019