Zápis dětí do MŠ

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 PROBĚHNE DNE 4. 5. 2021

 

OD 9:00 DO 17:30 HODIN.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Kritéria pro přijímání dětí

Jak přihlásit dítě do školky

HOW TO ENROL YOUR CHILD IN PRESCHOOL

 

TERMÍNY ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:
4. 5. 2021: Odevzdání žádostí v mateřské škole
6. 5. 2021: Nahlédnutí do spisu 10,30-11,30 hodin
6. 5. 2021: Vyvěšení přijatých dětí 12,00 hodin
10. 5. 2021: spuštění možnosti nahlížení do systému rodiči, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31. 7. 2020.
11. 5. 2021: Odevzdávání Zápisových lístků 13-17 hodin
29. 5. 2021: Termín sejmutí výsledků
Po 4. 6. 2021 obdrží rodiče do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí