Akce červen:

4. 6.       koncert kroužku "Flétničky"
6. 6.   1. - 5. B    přednáška s praktickými ukázkami sebeobrany
10. 6.   1. - 5. B    fotografování tříd
10. 6.       koncert pěveckého sboru
11. 6.   4., 5. B   výlet
15. 6.   3. B   rozloučení se školním rokem
17. 6.   1. B   rozloučení se školním rokem
18. 6.   2. B   rozloučení se školním rokem
18. 6.   1. - 5. B   sběr starého papíru
19. 6.   4. B   rozloučení se školním rokem
20. 6.       pedagogická rada
21. 6.   1. - 5. B   přednáška s praktickými ukázkami první pomoci
23. 6.   5. B   rozloučení se školním rokem
24. 6.   3., 4. B   Vyšehrátky
26. 6.   3. B   výlet
28. 6.       konec školního roku