Akce září:

3. 12.   3., 4. B    Rudolfinum - hudební dílny
14. 12.   1. B    návštěva knihovny
19. 12.   2. B    vánoční besídka