Onemocnění covid-19

19.9.2020

Vážení rodiče, situace s onemocněním covid-19 se nevyvíjí dobře. Bohužel se nákaza nevyhnula ani naší škole. Mateřská škola Bělohorská je v karanténě, na covid-19 jsou pozitivní dva pedagogové. Následně byly prostory školky dezinfikovány odbornou firmou. Probíhá úzká spolupráce s krajskou hygienickou stanicí Praha 6. V základní škole Bělohorská je pozitivní jeden pedagog, který však nepřišel po svém infikování do kontaktu s žáky ani kolegy. V základní škole Ruzyně je v karanténě jedna třída. U žádného z pedagogů ani jiných dospělých osob nebylo hlášeno onemocnění covid-19.
Žádáme vás o důsledné sledování zdravotního stavu dětí a komunikaci se školou v případě onemocnění nebo setkání dětí s osobou covid-19 pozitivní. Informaci nahlaste třídní učitelce.
Velmi vám děkujeme za pochopení a maximální spolupráci.

Platby za obědy, školní družinu a zájmové útvary

24.3.2020

Vážení rodiče, prosím Vás o zastavení plateb za obědy a za školní družinu na měsíc duben a květen.
Platba za zájmové útvary - bude vrácena poměrná částka v měsíci červnu.

Děkuji, vedení školy.