Poděkování

12.4.2021

Vážení rodiče, chceme Vám poděkovat za skvělou spolupráci při dnešním testování dětí, které proběhlo zcela bez problémů.
Velmi si Vaší pomoci a podpory vážíme.
vedení školy

Provoz školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

28.3.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)) a do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz), VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Den otevřených dveří - on-line

8.3.2021

Den otevřených dveří proběhne on-line dne 16. 3 2021 od 14:00 do 16:00. Odkaz na videokonferenci: meet.google.com/tft-xvhc-azk
V případě dotazů je možné kontaktovat ředitelku školy Mgr. Danu Hudečkovou na čísle 737 501 723 nebo zástupkyni PaedDr. Lucii Hartovou na čísle 774 168 338.
Na našich stránkách se nachází virtuální prohlídka.
Těšíme se na Vás, vedení školy.


Vydávání obědů během distanční výuky

3.3.2021

Školní kuchyně je i nadále v provozu. Je možné si obědy ve škole vyzvedávat vždy od 11:30 do 12:30 u výdejního okénka do přinesených nádob.
Z organizačních důvodů však bude možné si vyzvedávat obědy až od úterý 9. 3. 2021.
Dětem jsme obědy hromadně odhlásili.
Pro zájemce o obědy je nutné přihlásit své dítě na oběd nejpozději den předem do 18:00 na e-mail: jidelna@zsbelohorska.cz.
Do e-mailu uveďte jméno žáka, třídu a dny, které se bude stravovat.
Pokud nebudete chtít již přihlášené jídlo odebrat, je třeba oběd odhlásit také nejpozději den předem.
Prosíme o včasné nahlašování a odhlašování obědů z důvodu objednávání potravin.

Současný stav se řídí vládním rozhodnutím ze dne 26. 2. 2021 o uzavření škol od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021.

Děkujeme, vedení školy.

Přechod na distanční výuku 1. a 2 ročníku

2.3.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 1. 3. 2021 přechází i 1. a 2. ročník na distanční výuku.

Výuka během distančního vzdělávání probíhá také formou online výuky podle online rozvrhu. Aktuální rozvrhy Vám rozeslaly třídní učitelky.

Opět lze pro výuku zapůjčit tablety, a to ve čtvrtek 4. 3. od 8:00 do 12:00. nebo je možné se osobně domluvit o výpůjčce s ředitelkou školy paní Danou Hudečkovou na tel. čísle 737 501 723.

Informace o ošetřovném získáte na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Velmi Vám děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Žádost o ošetřovné

12.11.2020

Informace ČSSZ, jak postupovat při podávání žádosti o ošetřovné. Prosím rozklikněte.