Prázdninový provoz kanceláře

30.6.2021

Provoz kanceláře v hlavní budově školy T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 6/511, Ruzyně o prázdninách: od 8 : 00 do 14 : 00.

Výsledky voleb do školské rady

9.6.2021

Předkládáme výsledky voleb do Školské rady za zákonné zástupce
a pedagogy.

Volby do Rady skoly 2021 vysledky.doc

Důležité informace

31.5.2021

Vážení rodiče,

připomínáme, že od pondělí probíhá volba zástupců do Školské rady. Hlasovací lístky předají třídní učitelé žákům a po jejich vyplnění prosíme o jejich vhození do připravených schránek.

Dále vás chceme informovat o stále trvajícím opatření nošení roušek i ve venkovních prostorách při kratší vzdálenosti než 2 metry, též stále trvá zákaz zpěvu. Ohledně tělocviku došlo již k rozvolnění a žáci mohou využívat i vnitřní prostor při dodržení hygienických podmínek, která naše škola splňuje.

Testování žáků - v pondělí budou testováni žáci (antigenní testy), kteří se nezúčastnili PCR testování dne 21. 5. V pátek 4. 6. proběhne testování pomocí PCR testů všech žáků. Testování se nezúčastní žáci, kteří jsou v ochranné lhůtě 180 dní po posledním pozitivním testu.

Vedení školy

Volba do školské rady

17.5.2021

Volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky školy

Volba na naší škole bude probíhat v týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021. Hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů, volební schránka bude umístěna v mezidveří školy.

Kandidáti – zákonní zástupci:

Pracoviště Ruzyně
p.Olga Pišlová, OSVČ, dítě ve 4. ročníku
p. Mgr. Hana Vesecká, pedagog, děti ve 2. a 8. ročníku

Pracoviště Bělohorská
p. Zuzana Braunová, prodavačka, dítě v 1. ročníku
p. Markéta Senčáková, OSVČ, dítě ve 2. ročníku

Kandidáti - pedagogičtí pracovníci již zvoleni na pedagogické radě 20. a 21. 4. 2021:
p. Ing. Ludmila Petršová – pedagog na pracovišti TGM
p. Mgr. Olga Stručovská – pedagog na pracovišti B

Školská rada má celkem šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří ve své kategorii, tj. samostatně v kategorii zákonných zástupců žáků a samostatně v kategorii pedagogických pracovníků školy, získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna čtvrtina zákonných zástupců žáků, resp. nejméně tři čtvrtiny pedagogických pracovníků.

Školská rada - náplň
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Provoz školy od 17. 5. 2021

12.5.2021

Vážení rodiče,

Dnem 17. 5. se obnovuje výuka v plném rozsahu za dodržení hygienických opatření v souladu s nařízením Minsterstva zdravotnictví a školství - viz odkaz.

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-175-final.pdf

Dne 17. 5. proběhne u všech žáků antigenní test.

Od 21. 5 bude probíhat testování ve všech třídách v termínech 21. 5., 4. 6. a 18. 6. PCR testy (neinvazivní odběr biologického vzorku slin- cucání tampónu pro preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR testů).

Žáci nadále musí používat ochranu úst a nosu - chirurgická rouška.

Podrobné informace vám sdělí třídní učitelé.

Děkujeme za spolupráci po celou dobu distanční výuky. Velice si vážíme Vaší pomoci.

S pozdravem vedení školy