Kalendář 2021/2022

      Kalendář školního roku 2021/2022

Září  

1. 9.                                     Zahájení školního roku, 2. – 9. r. testování žáků

2. 9.                                     Akce spojené s bezpečností žáků a zahájením školního roku, 1. r. testování žáků

6. a  9. 9.                             Testování žáků

13. 9.                                   Třídní schůzky – BH, TGM

28. 9.                                   Státní svátek

 

Říjen

28. 10.                                Státní svátek

27. a 29. 10.                       Podzimní prázdniny

 

Listopad

16. 11.                                 Pedagogická rada – BH, třídní konzultace -  BH

17. 11.                                 Státní svátek

18. 11.                                Pedagogická rada – TGM, třídní konzultace – TGM            

 

Prosinec               

Vánoční akce

23. 12. – 2. 1.                     Vánoční prázdniny

 

Leden

  3. 1.                                   Zahájení výuky v kalendářním roce 2022

11. 1.                                   Třídní konzultace – TGM

12. 1.                                   Třídní konzultace – BH

25. 1.                                    Pedagogická rada – TGM, BH

31. 1.                                    Ukončení I. pololetí, vydání vysvědčení

 

Únor  

4. 2.                                     Pololetní prázdniny

                                            

Březen

14. – 20. 3.                         Jarní prázdniny

 

Duben

14. 4.                                   Velikonoční prázdniny

15. 4.                                   Ostatní svátek

18. 4.                                   Státní svátek

20. 4.                                   Pedagogická rada – BH, třídní schůzky – BH                        

21. 4.                                   Pedagogická rada  - TGM, třídní schůzky – TGM

                                                                                          

 

Květen                                 

1. 5. a  8. 5.                        Státní svátek

                                              Školy v přírodě

Červen

1. 6.                                     Školní projekt -  Den dětí 

22. 6.                                   Pedagogická rada – TGM, BH

29. 6.                                    Školní akademie, rozloučení s IX. A – TGM

                                              Rozloučení se školním rokem - BH

30 .6.                                    Ukončení šk .r., vydání vysvědčení

           

Hlavní prázdniny       1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Šk. r. 2022/2023        od 1. 9. 2022