Speciálně pedagogická péče:

Speciální pedagožka: Irena Mýtinová
Pracovní doba: středa
Telefon: 732 751 738