Speciálně pedagogická péče:

Speciální pedagožka: Mgr. Jana Martínková
Pracovní doba: úterý 8:30 - 13:30
Konzultační hodiny: po telefonické domluvě, tel.: 603 533 222