Otevřené kroužky na naší škole

Kroužek Povede  Ročník  Den Cena Poznámka 
           
 Kroužky organizované naší školou      
           
 Jóga  Soňa Chrbolková  1.- 5.  út 15:00-15:45  650  Kč/pol  
 Dramaťáček  Kateřina Bezdičková 3.- 5.  st 15:00-16:00  650 Kč/pol  
           
 Kroužky organizované mimoškolními institucemi    
 Děti je nutné přihlásit přímo instituci, která kroužek organizuje.    
 Šachový kroužek *   1.- 5.  st 15:15-16:00  1 800 Kč/pol  

* kontakt: info@sachovykrouzek.cz