Kalendář školního roku 2022/2023

Září  
1. 9.                                     Zahájení školního roku, pedagogická rada, třídní schůzky 1. B
2. 9.                                     Akce spojené s bezpečností žáků a zahájením školního roku
14. 9.                                   Třídní schůzky – BH, TGM
28. 9.                                   Státní svátek 

Říjen
26., 27. 10.                          Podzimní prázdniny
28. 10.                                 Státní svátek

Listopad
10. 11.                                 Slavnost svatého Martina - akce pro rodiče s dětmi
14. 11.                                 Pedagogická rada – BH, třídní konzultace -  BH
15. 11.                                 Pedagogická rada - TGM, třídní konzultace - TGM
17. 11.                                 Státní svátek
21. - 25. 11.                         Vázání adventních věnců - akce pro rodiče s dětmi         

Prosinec               
                                           Vánoční akce
23. 12. – 2. 1.                      Vánoční prázdniny 

Leden
3. 1.                                     Zahájení výuky v kalendářním roce 2023
10. 1.                                   Třídní konzultace – BH
11. 1.                                   Třídní konzultace – TGM
25. 1.                                    Pedagogická rada - TGM, BH
31. 1.                                    Ukončení I. pololetí, vydání vysvědčení

Únor 
3. 2.                                      Pololetní prázdniny
6. - 12. 2.                              Jarní prázdniny
20. 2.                                    Masopustní rej masek - dopolední akce s dětmi


Březen
                                            Projektový den "Kniha"

Duben
4. 4.                                     Velikonoční jarmark
6. 4.                                     Velikonoční prázdniny
7. 4.                                     Ostatní svátek
10. 4.                                   Státní svátek
18. 4.                                   Pedagogická rada – BH, třídní schůzky – BH                       
19. 4.                                   Pedagogická rada  - TGM, třídní schůzky – TGM
26. 4.                                   Čarodějnický den - dopolední akce s dětmi

Květen                                 
1. 5. a  8. 5.                         Státní svátek
                                            Školy v přírodě

Červen
                                           
Třídní besídky
1. 6.                                     Den dětí
22. 6.                                   Pedagogická rada – TGM, BH
29. 6.                                   Školní akademie, rozloučení s IX. A – TGM                                                                                                            Rozloučení se školním rokem - BH
30 .6.                                   Ukončení šk .r., vydání vysvědčení

Hlavní prázdniny       1. 7. 2023 – 3. 9. 2023
Šk. r. 2023/2024        od 4. 9. 2023  

 

Kalendář školního roku 2023/2024

1. pololetí

Září

4. 9.               PO                zahájení nového školního roku, třídní schůzka s rodiči žáků 1. B, pedagogická rada TGM + BH,
5. 9.               ÚT                třídnické práce, proškolení žáků, poučení o bezpečnosti, úvodní hodiny
                                         zahájení plaveckého výcviku žáků 2. B a 3. B
6. 9.               ST                výuka podle rozvrhu včetně odpolední výuky, kromě 1. B
13. 9.             ST                třídní schůzky – 2. B – 5. B
28. 9.             ČT                státní svátek (Den české státnosti)
29. 9.             PÁ                ředitelské volno

Říjen

26. – 27. 10. ČT – PÁ          podzimní prázdniny
28. 10.            SO              státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu

 

Listopad

9. 11.             ČT          slavnost svatého Martina – večerní akce s žáky a s rodiči
14. 11.          ÚT         pedagogická rada, třídní konzultace
17. 11.          PÁ          státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den
                                     studenstva)
27. 11. – 1. 12.PO – PÁ v tomto týdnu akce tříd – vázání adventních věnců

 

Prosinec

23. 12. – 2. 1. SO – ÚT vánoční prázdniny

 

Leden

3. 1.                 ST        zahájení výuky v kalendářním roce 2024
9. 1.                 ÚT       třídní konzultace
23. 1.               ÚT       uzavření klasifikace za 1. pololetí
24. 1.               ST        pedagogická rada
31. 1.               ST        ukončení prvního pololetí, vydání výpisu vysvědčení

 

 

 

 

  1. pololetí

Únor

2. 2.                PÁ           pololetní prázdniny
12. – 16. 2.    PO – PÁ jarní prázdniny

 

Březen

6. 3.                ST         den otevřených dveří
26. 3.              ÚT        velikonoční jarmark
28. 3.              ČT        velikonoční prázdniny
29. 3.              PÁ        ostatní svátek (Velký pátek)

 

Duben


1. 4.               PO         ostatní svátek (Velikonoční pondělí)
16. 4.            ÚT          pedagogická rada, třídní schůzky

 

Květen

                                     školy v přírodě
1. 5.               ST          ostatní svátek (Svátek práce)
8. 5.              ST          státní svátek (Den vítězství)

 

Červen

19. 6.            ST          uzavření klasifikace za druhé pololetí
20. 6.            ČT         pedagogická rada
28. 6.             PÁ         ukončení školního roku, vydání vysvědčení

 

29. 6. – 1. 9. 2024    hlavní prázdniny
2. 9. 2024     PO         zahájení školního roku 2024/2025