Kalendář školního roku 2021/2022

Září  
1. 9.                                     Zahájení školního roku, 2. – 9. r. testování žáků
2. 9.                                     Akce spojené s bezpečností žáků a zahájením školního roku, 1. r. testování žáků
6. a  9. 9.                             Testování žáků
13. 9.                                   Třídní schůzky – BH, TGM
28. 9.                                   Státní svátek 

Říjen
28. 10.                                Státní svátek
27. a 29. 10.                       Podzimní prázdniny

Listopad
16. 11.                                 Pedagogická rada – BH, třídní konzultace -  BH
17. 11.                                 Státní svátek
18. 11.                                 Pedagogická rada – TGM, třídní konzultace – TGM            

Prosinec               
                                            Vánoční akce
23. 12. – 2. 1.                      Vánoční prázdniny 

Leden
3. 1.                                     Zahájení výuky v kalendářním roce 2022
11. 1.                                   Třídní konzultace – TGM
12. 1.                                   Třídní konzultace – BH
25. 1.                                   Pedagogická rada – TGM, BH
31. 1.                                   Ukončení I. pololetí, vydání vysvědčení

Únor 
4. 2.                                     Pololetní prázdniny

Březen
14. – 20. 3.                          Jarní prázdniny

Duben
14. 4.                                   Velikonoční prázdniny
15. 4.                                   Ostatní svátek
18. 4.                                   Státní svátek
20. 4.                                   Pedagogická rada – BH, třídní schůzky – BH                       
21. 4.                                   Pedagogická rada  - TGM, třídní schůzky – TGM

Květen                                 
1. 5. a  8. 5.                         Státní svátek
                                            Školy v přírodě

Červen
1. 6.                                     Školní projekt -  Den dětí
22. 6.                                   Pedagogická rada – TGM, BH
29. 6.                                   Školní akademie, rozloučení s IX. A – TGM                                                                                                            Rozloučení se školním rokem - BH
30 .6.                                   Ukončení šk .r., vydání vysvědčení

Hlavní prázdniny       1. 7. 2022 – 31. 8. 2022|
Šk. r. 2022/2023        od 1. 9. 2022