Nabídka kroužků na naší škole 22/23

1. Dramaťáček

vedoucí: Kateřina Bezdičková
den: středa
čas: 15:00 - 16:00
cena: 650,-  Kč / 1. pololetí
ročník: 3. - 5. r.

2. Jóga
vedoucí: Soňa Chrbolková
den: úterý
čas: 15:00 - 15:45 
cena: 650,- Kč / 1. pololetí
ročník: 1. - 5. r.

Minimální počet dětí pro otevření jednotlivých kroužků je 8.
Kroužky začínají od října.
Přihlášky odevzdejte do 8. 9. 2022 třídní učitelce.
Zatím neplaťte. O termínu platby budete včas informováni třídní učitelkou.
Informace o práci kroužků ve druhém pololetí vám předá vedoucí kroužků na konci prvního pololetí.