Rozvrh 4. ročník

   8,00 - 8,45  8,55 - 9,40  10,00 - 10,45  10,55 - 11,40  11,50 - 12,35  12,45 - 13,30
 PO  ČJ  M  VL  AJ  INF  PČ
 ÚT  ČJ  M  P  ČJ  VV  VV
 ST  ČJ  M  AJ  VL  HV  
 ČT  ČJ  ČJ  M  TV  TV  
 PÁ  AJ  M  ČJ  ČJ    

ČJ = český jazyk
AJ = anglický jazyk
M = matematika
INF = informatika
VL = vlastivěda
P = přírodověda
PČ = pracovní činnosti
VV = výtvarná výchova
HV = hudební výuka
TV = tělesná výchova