Rozvrh 2. ročník 

   8,00 - 8,45  8,55 - 9,40  10,00 - 10,45  10,55 - 11,40  11,50 - 12,35  12,45 - 13,30
 PO  ČJ  M  PRV  ČJ  HV  
 ÚT  ČJ  ČJ  M  PČ  AJN/--  --/AJN
 ST  M  ČJ  ČJ  M    
 ČT  ČJ  TV  TV  ČJ  --/AJN  AJN/--
/-- PÁ  ČJ  M  PRV  VV  VV  

ČJ = český jazyk
AJN = anglický jazyk nepovinný
M = matematika
INF = informatika
VL = vlastivěda
P = přírodověda
PČ = pracovní činnosti
VV = výtvarná výchova
HV = hudební výuka
TV = tělesná výchova