Základní informace

Zřizovatel: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková

Zástupkyně školy pro předškolní vzdělávání: Mgr. Miroslava Doubková

Vedoucí mateřské školy: Monika Zhoufová

 

 

Počet tříd: dvě třídy – první třída (věk 3-5 let), druhá třída (věk 5-7 let)

 

Počet dětí: 42

 

 

Web: www.zstgmruzyne.cz

E-mail: ms.stochovska@seznam.cz

Tel: 240 201 178