předškolák

 

Předškoláček aneb "Ve škole po škole"

 

Předškoláček je určený všem dětěm, které se chystají v lednu k zápisu do první třídy. Děti docházejí do školy, kde se seznamují s prostředím školy, paní učitelkami a hravou formou se připravují na vstup do 1. třídy. Kroužek se zaměřuje na rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozvoj grafomotoriky, myšlení a řeči, prostorové a pravolevé orientace, také trochu počítají, poznávají písmenka a plní mnoho zajímavých úkolů. Vstupem dítěte do školy se mění dosavadní způsob života dítěte. Naším cílem je, aby tato změna byla radostná. Proto je pro nás pozvolné seznamování dětí se školou jednou z priorit.