Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

  

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se koná ve dnech 2. a 3. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod.  

Co je nutné k zápisu do ZŠ doložit: 

- rodný list dítěte 

- občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště 

- cestovní pas (cizí státní příslušníci) a povolení k pobytu (cizinci mimo EU) 

- rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem) 

- doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP), odborného lékaře nebo klinického psychologa
  (pouze u dětí mladších šesti let a dětí žádající odklad)

 

U zápisu se vyplňují formuláře: 

- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

- Zápisový lístek 

Formuláře lze stáhnout z našich webových stránek a přinést k zápisu již vyplněné.

 

V případě požadavku o odklad povinné školní docházky se rodič/zákonný zástupce k zápisu musí dostavit.
U zápisu obdrží rodič/zákonný zástupce formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, který lze také stáhnout z našich stránek. Vyplněnou žádost s přílohami (doporučení PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa) je nutno doručit škole při zápisu. Z důvodu posunu termínu zápisu doporučujeme všem rodičům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, aby bylo možno doložit doporučení PPP u zápisu.  

V případě, že byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad školní docházky, se rodič/zákonný zástupce opětovně dostaví k zápisu.  

Identifikační číslo (dále kód) obdrží u zápisu každé dítě. Pod tímto kódem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků 26. dubna 2019 v 10:00 hod. 

 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd: 

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníků). 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku). 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části. 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího uchazečů splňující stejný bod kritérií bude veřejné losování.

 

Na ZŠ Bělohorská bude otevřena jedna třída pro 25 dětí. A stejně tak na ZŠ TGM v Ruzyni bude otevřena jedna třída pro 25 dětí.  

Informativní třídní schůzky pro rodiče přijatých žáků se budou konat na začátku června.

Bližší informace budou zveřejněny začátkem května na našich webových stránkách.

 

Formuláře ke stažení:

zadost o prijeti.xlsx

zapisovy listek 19.xls

skolske_obvody_ZSMCP6_2018.xls

Zadost o odklad.doc