Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

  

  • zveřejnění výsledků zápisu na webových stránkách pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí:15. 5. 

  • PRIJATI 20-21 web.xlsx

 

  • odevzdání zápisového lístku: 18. 5.
  • termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu z webu školy: 31. 5.

     

     

Kritéria přijetí:

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníků).

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.