Přehled zaměstnanců, kontakty šk. r. 2017/2018

Tel.:  235 301 766
Tel. řed. školy:  737 50 17 23
e-mail:  zsruzyne@volny.cz
web:

 www.zstgmruzyne.cz

číslo účtu  4834061/0100

 

  

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková 
Statutární zástupce ředitele: Ing. Ludmila Petršová 
Zástupce školy - BH PaedDr. Lucie Hartová
Speiální pedagog  Mgr. Jana Martínková
I. stupeň ZŠ TGM  
1.A Mgr. Zuzana Jedličková
2.C Mgr. Martina Procházková
2.A Mgr. Tereza Suchanová
3.A Mgr. Věra Aubrechtová
4.C Mgr. Dagmar Pacáková
4.A Bc. Libuše Hrabáková 
5.A Mgr. Ivana Majerčíková
   
II. stupeň ZŠ TGM   
6.A  Mgr. Křížová Markéta
7.A  Ing. Daniela Mouchová
8.A  Mgr. Vladimír Štolc
9.A Mgr. Jana Dubská
Netřídní učitelé  
  Mgr. Antonín Bláha
  Mgr. Zuzana Ďarmeková
  Mgr. Andrea Petráková
  Mgr. Renata Kůrová
 výchovný poradce Mgr. Kamila Skálová
  Mgr. Hana Vesecká
 asistenti  
  Radek Havrda 
  Zdeňka Draslarová, DiS
   
Vychovatelé ŠD: p. Bc. Kateřina Nálezková
  p. Dagmar Šneberková
  p. Iveta Svobodová
  p. Martina Rudolfová 
   
   
Školník: Tomáš Radosta
Referentka školy:

Renata Eisenreichová - TGM

Eva Stuchlíková - BH

Ekonom školy: externí zaměstnanec
Vedoucí ŠJ.: Hana Křečková 
Kuchařky: Veronika Šedivá
   
 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jana Leitkepová
e-mail: jana.leitkepova@eguica.cz tel.: 606745561