Přehled zaměstnanců, kontakty šk. r. 2018/2019

Tel.:  235 301 766
Tel. řed. školy:  737 50 17 23
e-mail:  zsruzyne@volny.cz
web:

 www.zstgmruzyne.cz

číslo účtu  4834061/0100

 

  

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková 
Statutární zástupce ředitele: Ing. Ludmila Petršová 
Zástupce školy - BH PaedDr. Lucie Hartová
Speiální pedagog  Mgr. Jana Martínková
I. stupeň ZŠ TGM  
1.A Mgr. Věra Aubrechtová
2.A Mgr. Zuzana Jedličková
3.A Iveta Svobodová, DiS
3.C Mgr. Martina Procházková
4.A Mgr. Ivana Majerčíková
5.A Bc. Libuše Hrabáková 
5.C Mgr. Dagmar Pacáková
   
II. stupeň ZŠ TGM   
6.A  Mgr. Kamila Skálová
7.A  Mgr. Zuzana Ďarmeková
8.A  Ing. Daniela Mouchová
9.A Mgr. Vladimír Štolc
Netřídní učitelé  
  Mgr. Antonín Bláha
  Bc. Hana Voráčková
  Mgr. Andrea Petráková
  Mgr. Hana Vesecká
 výchovný poradce Mgr. Kamila Skálová
  Mgr. Dana Hudečková
 asistenti Alena Kopejtková
  Radek Havrda 
  Zdeňka Draslarová, DiS
  p. Bc.Jana Hrotková
Vychovatelé ŠD: p. Bc. Kateřina Nálezková
  p. Dagmar Šneberková
  p. Martina Rudolfová 
   
   
   
Školník: Tomáš Radosta
Referentka školy:

Renata Eisenreichová - TGM

Eva Stuchlíková - BH

Ekonom školy: externí zaměstnanec
Vedoucí ŠJ.: Hana Křečková 
Kuchařky: Veronika Šedivá
   
 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jana Leitkepová
e-mail: jana.leitkepova@eguica.cz tel.: 606745561