Přehled zaměstnanců, kontakty šk. r. 2019/2020

Tel.:  235 301 766
Tel. řed. školy:  737 50 17 23
e-mail:  zsruzyne@volny.cz
web:

 www.zstgmruzyne.cz

číslo účtu  4834061/0100

 

  

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková 
Statutární zástupce ředitele: Ing. Ludmila Petršová 
Zástupce školy - BH PaedDr. Lucie Hartová
Speiální pedagog Mgr. Jana Martínková
I. stupeň ZŠ TGM  
1.A Mgr. Martina Procházková
2.A Mgr. Věra Aubrechtová
3.A Mgr. Zuzana Jedličková
4.A Iveta Svobodová, DiS
4.C Mgr. Dagmar Pacáková
5.A Mgr. Ivana Majerčíková
   
 II. stupeň ZŠ TGM   
6.A  Mgr. Vladimír Štolc
6.C Mgr. Karolína Pohlová
7.A  Mgr. Kamila Skálová
8.A  Mgr. Zuzana Ďarmeková
9.A Ing. Daniela Mouchová
Netřídní učitelé Bc. Libuše Hrabáková 
  Mgr. Antonín Bláha
  Bc. Hana Voráčková
  Mgr. Andrea Petráková
  Mgr. Hana Vesecká
  Mgr. Jana Dubská
 výchovný poradce Mgr. Dana Hudečková
  Mgr. Kamila Skálová
 asistenti Radek Havrda 
  Zdeňka Draslarová, DiS
   Alena Kopejtková
   
   
Vychovatelky ŠD: p. Bc. Kateřina Nálezková - vedoucí
  p. Dagmar Šneberková
  p. Martina Rudolfová 
   
Školník: Tomáš Radosta
Referentka školy:

Renata Eisenreichová - TGM

Eva Stuchlíková - BH

Ekonom školy: externí zaměstnanec
Vedoucí ŠJ.: Hana Křečková 
   
   
 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jana Leitkepová
e-mail: jana.leitkepova@eguica.cz tel.: 606745561