Přehled zaměstnanců, kontakty šk.r.2016/2017

Tel.:  235 301 766
Tel. řed. školy:  737 50 17 23
e-mail:  zsruzyne@volny.cz
web:

 www.zstgmruzyne.cz

číslo účtu  4834061/0100

 

  

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková 
Statutární zástupce ředitele: Ing. Ludmila Petršová 
Zástupce školy - BH PaedDr. Lucie Hartová
   
I. stupeň ZŠ TGM  
1.A Mgr. Kateřina Bezdíčková
1.C Mgr. Martina Procházková
2.A Mgr. Věra Aubrechtová
3.A Mgr. Zuzana Jedličková
3.C Mgr. Dagmar Pacáková
4.A Mgr. Ivana Majerčíková
5.A Mgr. Tereza Suchanová
   
II. stupeň ZŠ TGM   
6.A  Ing. Daniela Mouchová
7.A  Mgr. Vladimír Štolc
8.A  Mgr. Jana Dubská
9.A Mgr. Kamila Skálová
Netřídní učitelé Mgr. Křížová Markéta
  Mgr. Antonín Bláha
  Mgr. Zuzana Ďarmeková
  Mgr. Andrea Petráková
  Mgr. Pavlína Vyhnalíková
   
asistenti p. Lucie Řehořová 
  p. Zdena Draslarová
   
   
   
Vychovatelé ŠD: p. Bc. Kateřina Nálezková
  p. Dagmar Šneberková
  p. Iveta Svobodová
  p. Martina Rudolfová 
  p. Bc. Libuše Hrabáková 
   
Školník: Tomáš Radosta
Referentka školy:

Renata Eisenreichová - TGM

Eva Stuchlíková - BH

Ekonom školy: externí zaměstnanec
Vedoucí ŠJ.: Hana Křečková 
Kuchařky: Veronika Šedivá
  Anna Hacaperková