výběrové řízení - oprava plotu - ukončeno

26.7.2019

26. 7. 2019 - Výběrové řízení na zakázku: oprava plotu u školního areálu

 

Ředitelství školy vypisuje výběrové řízení na zakázku:

Předmět zakázky: oprava plotu v rozsahu 350 m2 kolem školní zahrady ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

Popis (specifikace) zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je oprava podezdívky a sloupků stávajícího plotu. 

Oprava uchycení plotových dílců a vrátek.

Provedení vrchního nátěru.

Požadavek na formu nabídky: 

Nabídka musí být podána v písemné formě včetně návrhu zhotovení zakázky. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Nutná  prohlídka místa realizace.


Nabídka musí obsahovat:

Uchazeč sestaví nabídku.

-          Identifikační údaje dodavatele, kontakt

-          Rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu veřejné zakázky bez DPH a s DPH

-          Nabídková cena celkem (včetně DPH)

-          Dokument k prokázání kvalifikačních předpokladů, popřípadě referenceZadavatel zakázky: Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka, nám. Českého povstání,

Praha 6 – Ruzyně, 161 00, IČO 496 245 21

Doba plnění a místo: srpen, září, plot u budovy ZŠ Ruzyně

Termín odevzdání nabídek: 14. 8. do 14 h jen písemnou formou

Kritéria pro hodnocení nabídek:
      

Cena zakázky                        90%

záruční doba                           10%

 


Odpovědná osoba za zadání zakázky:    Mgr. Dana Hudečková ředitelka školy