Školní jídelna

 

Jídelníček naleznete na www.jidelna.cz

mail: jidelnaruzyne@seznam.cz

 

 

Provozní řád školní jídelny ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

Odpovědný pracovník za úsek školní jídelny:

Eva Holečková, vedoucí a hlavní kuchařka
Veronika Šedivá -  kuchařka

Ve školní jídelně se stravují žáci školy, zaměstnanci školy a je zde připravováno jídlo pro MŠ Stochovská, která je součásti ZŠ a MŠ T. G. Masaryka.Strávnici mají právo na stravování po úhradě zálohy.Stravné  se hradí zálohově k 15.dni předchozího měsíce bezhotovostně-poštovní poukázkou, bankovním převodem, trvalým příkazem na účet 4834061/0100.Objednávání hlavního jídla dle výběru – po přihlášení  čipem  do stravovacího systému ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu přihlašovacím kódem.Odhlašování obědů – osobně do 8,00 hod. u vedoucí školní jídelny, telefonicky do 8,00 hod. na čísle 235325104 nebo 235301766 a prostřednictvím internetu (kódem strávníka).Výdej obědů od 11,40 do 14,00 hod.V době nemoci má žák nárok na oběd jen první den (jídlonosič), výdej nejlépe od 11,00 do 11,40 hod. Toto upravuje vyhláška o školním stravování, zákon 76/1978 ve znění pozdějších změn.Strávnici jsou povinní ve školní jídelně dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy.Při hrubém porušení provozního řádu, může být strávník vyloučen ze školního stravování.

 

Na školní rok 2022/2023 byly stanoveny tyto ceny obědů: CENA JE O 5 Kč VYŠŠÍ NEŽ V PŘEDCHOZÍM ROCE

1sk.      7 - 10 let  36 Kč       záloha 740 Kč/měs.

2.sk.   11 - 14 let  38 Kč       záloha 780 Kč/měs.      

3.sk.   15 - 18 let  40 Kč       záloha 800 Kč/měs.