PŘIJATÉ DĚTI DO MŠ BĚLOHORSKÁ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

prijate deti.pdf

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 PROBĚHNE DNE 4. 5. 2021

OD 13:00 DO 17:00 HODIN.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

KRITERIA PRO PRIJETI DO MS BH - 2021.docx

JAK PRIHLASIT DITE DO MS 2021 - prirucka.pdf

 

TERMÍNY ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

4. 5. 2021: Odevzdání žádostí v mateřské škole

6. 5. 2021: Nahlédnutí do spisu 10,30-11,30 hodin

6. 5. 2021: Vyvěšení přijatých dětí 12,00 hodin

10. 5. 2021: spuštění možnosti nahlížení do systému rodiči, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně                     do 31. 7. 2020

11. 5. 2021: Odevzdávání Zápisových lístků 13-17 hodin

29. 5. 2021: Termín sejmutí výsledků

Po 4. 6. 2021 obdrží rodiče do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí