Kontakty

Adresa školy

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka

pracoviště MŠ Za Oborou 3, 169 00 Praha 6

ms.zaoborou@centrum.cz

Číslo účtu

Pro bezhotovostní platbu používejte účet školy - 4834061/0100.

Uvádějte variabilní symbol, pokud ho neznáte, zadejte datum narození dítěte a do poznámky uveďte MŠ Za Oborou

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková

Zástupkyně školy pro předškolní vzdělávání: Mgr. Miroslava Doubková

Referentka školy

Referentka školy paní Eva Stuchlíková bude k dispozici rodičům žáků každou středu

mezi 13,30 - 15,00 hodinou v MŠ Za Oborou 3.

Kontakty

telefon do MŠ - 235 317 740

vedoucí MŠ - Mgr. Daniela Marková : 778 451 899

Konzultační hodiny:

Každou sudou středu od 15:30 - 16:30 hod., nebo kdykoli po vzájemné dohodě

personální obsazení

Vedoucí MŠ

Mgr.Marková Daniela,

Oranžová třída

Jedličková Klára, Maternová Jana

Červená třída

Kladivová Věra, Vyšehradská Petra

Žlutá třída

Mgr. Marková Daniela, Vlková Martina, DiS.

Zelená třída

Matúzová Veronika, Kazmarová Jana

Hospodářka

Fraczyková Renata

Správce budov

Adámek Bohumil

Vedoucí kuchařka

Kreisengerová Irena

Kuchařky

Babicová Štěpánka,Pěčová Ivana

Uklízečky

Hanzová Gita, Tonovská Maja, Vnoučková Irena