Kontakty

Adresa školy

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka

pracoviště MŠ Za Oborou 3, 169 00 Praha 6

ms.zaoborou@centrum.cz

Číslo účtu

Pro bezhotovostní platbu používejte účet školy - 4834061/0100.

Uvádějte variabilní symbol, pokud ho neznáte, zadejte datum narození dítěte a do poznámky uveďte MŠ Za Oborou

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková

Zástupkyně školy pro předškolní vzdělávání: Mgr. Miroslava Doubková

Referentka školy

Referentka školy paní Eva Stuchlíková bude k dispozici rodičům žáků každou středu

mezi 13,30 - 15,00 hodinou v MŠ Za Oborou 3.

Kontakty

telefon do MŠ - 235 317 740

vedoucí MŠ - Mgr. Daniela Marková : 778 451 899

Konzultační hodiny:

Každou sudou středu od 15:30 - 16:30 hod., nebo kdykoli po vzájemné dohodě

personální obsazení

Vedoucí MŠ

 Mgr.Marková Daniela

Oranžová třída

 Vyšehradská Petra, Maternová Jana

Červená třída

 Kladivová Věra, Feixová Denisa,                   asistentka Tužová Kamila

Žlutá třída

 Mgr. Marková Daniela, Vlková Martina, DiS.

Zelená třída

 Matúzová Veronika, Jedličková Klára,         asistentka  Navrátilová Věra

Hospodářka

 Fraczyková Renata

Správce budov

 Novák Ladislav

Vedoucí kuchařka

 Křečková Laďka

Kuchařky

 Babicová Štěpánka,Jahodová Lucie

Uklízečky

 Hanzová Gita, Tonovská Maja, Vnoučková Irena