Kontakty

Adresa školky

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka

pracoviště MŠ Za Oborou 3, 169 00 Praha 6

ms.zaoborou@centrum.cz

Číslo účtu

Pro bezhotovostní platbu používejte účet školy - 4834061/0100.

Uvádějte variabilní symbol, pokud ho neznáte , zadejte datum narození dítěte a do poznámky uveďte MŠ Za Oborou

Referentka školy

Referentka školy paní Eva Stuchlíková bude k dispozici rodičům žáků každou středu

mezi 13,30 - 15,00 hodinou v MŠ Za Oborou 3.

Kontakty

telefon do MŠ - 235 317 740

vedoucí MŠ: 778451899

personální obsazení

Vedoucí MŠ

Mgr.Marková Daniela,

Oranžová třída

Šindlerová Jana, Maternová Jana

Červená třída

Kladivová Věra, Vyšehradská Petra

Žlutá třída

Mgr. Marková Daniela, Vlková Martina, DiS.

Zelená třída

Jedličková Klára, Matúzová Veronika

Hospodářka

Fraczyková Renata

Správce budov

Adámek Bohumil

Vedoucí kuchařka

Kreisengerová Irena

Kuchařky

Babicová Štěpánka,Pěčová Ivana

Uklízečky

Hanzová Gita, Tonovská Maja, Vnoučková Irena