Kontakty

Adresa školky

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka

pracoviště MŠ Za Oborou 3, 169 00 Praha 6

ms.zaoborou@centrum.cz

Číslo účtu

Pro bezhotovostní platbu používejte účet školy - 4834061/0100.

Uvádějte variabilní symbol, pokud ho neznáte , zadejte datum narození dítěte a do poznámky uveďte MŠ Za Oborou

Referentka školy

Referentka školy paní Eva Stuchlíková bude k dispozici rodičům žáků každou středu

mezi 13,30 - 15,00 hodinou v MŠ Za Oborou 3.

Kontakty

vedoucí zařízení - 773 999 621

telefon do MŠ - 235 317 740

personální obsazení

Vedoucí MŠ

Chmelařová Hana , ms.zaoborou@centrum.cz

Oranžová třída

Chmelařová Hana, Šindlerová Jana

Červená třída

Kladivová Věra, Vlková Martina, DiS.

Žlutá třída

Mgr.Marková Daniela, Bc. Zadinová Martina

Zelená třída

Kalembová Eva, Jedličková Klára

Hospodářka

Fraczyková Renata

Správce budov

Drahotský Luboš

Vedoucí kuchařka

Kreisengerová Irena

Kuchařky

Kramlová Zdeňka, Babicová Štěpánka

Uklízečky

Hanzová Gita, Jahodová Lucie, Tonovská Maja