Hlavní foto

 https://www.praha6.cz/zpravodajstvi/participaci-si-vyzkousi-i-deti-ve-skolkach_64225.html

 

Po loňském úspěšném vstupu participativního projektu „Šance do škol“ mezi žáky základních škol letos dostanou šanci i předškoláci. Kromě vylepšení prostředí školek je cílem také naučit děti se rozhodovat, hlasovat a realizovat vlastní přání za podpory svých rodičů a učitelů, nebo se třeba naučit podřídit většině.

Každá školka si navrhne svůj vlastní harmonogram, ve kterém proběhne celý proces navrhování a hlasování. Částka bude rozdělená podle počtu jejich oddělení mezi 33 školek, které městská část zřizuje. Participativní rozpočet by v každé ze školek měl trvat pět až šest týdnů a skládat se z několika fází – od přípravy až po vyhlášení vítězných projektů.

Jak by měl projekt a představení participace malým dětem fungovat? „Děti by se měly zamyslet a navrhnout, co by jim zpříjemnilo čas ve školce, protože nepochybuji o tom, že budeme spoustou netradičních dětských nápadů mile překvapeni,” říká místostarostka pro školství Mariana Čapková.  Následně učitelé nápady posoudí a předají je ke schválení komisi složené ze zástupců vedení školy a městské části. Projekty, které budou vyhodnocené jako realizovatelné, postoupí do hlasování. Prostor k hlasování dostanou děti a rodiče přímo ve školce.

Pomoc rodinám s dětmi  

 

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete dokumentaci k realizaci projektu Pomoc rodinám s dětmi na Praze 6 - příspěvek na stravování za leden a únor.Pokud budete mít zájem nabídku na příspěvek využít, postupujte podle metodiky. Vyplněné žádosti odevzdávejte osobně v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hod. v kanceláři školy , datovou schránkou 9w63c4u, nebo případně v MŠ. Termín odevzdání vyplněné a podepsané žádosti je do 10. 1. 2023.

 

Žádost o prominutí příspěvku 

Metodika

Informace pro rodiče

 

 Pomoc rodinám s dětmi  

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete dokumentaci k realizaci projektu Pomoc rodinám s dětmi na Praze 6 - příspěvek na stravování za listopad a prosinec.Pokud budete mít zájem nabídku na příspěvek využít, postupujte podle metodiky. Vyplněné žádosti odevzdávejte osobně v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hod. v kanceláři školy nebo datovou schránkou 9w63c4u. Termín odevzdání vyplněné a podepsané žádosti je do 25. 11. 2022.

 

 

 

1- Zadost o prominuti uhrady.docx

 02_MS_T.G.Masaryka_pracoviste_Ryzune_info_povinnost_prispevek_na_stravu_11_22.docx

6 - Metodika.docx

7 - Informace pro rodice.docx

 

Mame_to_pod_kontrolou.png