Zápis dětí do MŠ

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023 PROBĚHNE DNE 3. 5. 2022

 

Kriteria zápisuDo bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Jak přihlásit dítě do školky

HOW TO ENROL YOUR CHILD IN PRESCHOOL

 

TERMÍNY ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:
3. 5. 2022: Odevzdání žádostí v mateřské škole
5. 5. 2022: Nahlédnutí do spisu 10,30-11,30 hodin
5. 5. 2022: Vyvěšení přijatých dětí 12,00 hodin
10. 5. 2022: Odevzdávání Zápisových lístků 13-17 hodin
23. 5. 2022: Termín sejmutí výsledků
Po 2. 6. 2022 obdrží rodiče do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí

 

 

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY KRITÉRIA