školní akce 2019 - 2020

3.8.2017

ZÁŘÍ

2. 9. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

3 .9. proškolení žáků - BOZP

10 . 9.  dopravní hřiště - 4. A, C

18. 9. třídní schůzky

23. 9. - 25. 9. zážitkový kurz - 6. A

24. 9. - 25. 9. sběr papíru

25. 9. - 27. 9. zážitkový kurz - 6. C

ŘÍJEN

1. 10. scůzka žákovského parlamentu

1. 10. třídní schůzky - 5. A

9. 10. POPRASK - fotbal mladší a starší žáci

10. 10. divadlo- 3. A

10. 10. planetárium - 4. C

16. 10. Prev centrum - 7. A

17. 10. knihovna - 1. A

18. 10. Post Bellum - zástupci 8. r.

22. 10. POPRASK - florbal starší žáci

23. 10. Prev centrum - 6. ročník

28. 10. státní svátek

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

31. 10. Planeta Země - II. stupeň

LISTOPAD

 4. 11. POPRASK - finále starší žáci

5. 11. POPRASK mladší žáci

6. 11. Prev centrum - 8. a 9. ročník

14. 11. Pedagogická rada, třídní schůzky

15. 11. projektový den

17. 11. státní svátek

18. 11. divadlo Aj - 4. ročník

20. 11. výstav k výročí 17. listopadu - 6. A

21. 11. výstava k výročí 17. listopadu - 6. C, 7. A

25. 11. dopravní hřiště - 4. C

26. 11. a 27. 11. sběr papíru

28. 11. výstava k výročí 17. listopadu - 8. a 9. A

 

PROSINEC

2. 12. Prev centrum - 3. A, 5. A

3. 12. prev centrum - 4. A, 4. C

3. 12. školení zaměstnanců

4. 12. divadlo - 5. A

5. 12. divadlo 4. A, C

9. 12. preventivní program - 8. A

11. 12. beseda s pamětníkem 8. a 9. r.

12. 12. divadlo  - 3. A

16. 12. divadlo - 5. A

17. 12. vánoční jarmark

18. 12. divadlo - 2. A

19. 12. procházka Prahou - 6. C

19. 12. bruslení - 8. A, 9. A

vánoční prázdniny 23. 12. - 3. 1. 2020

 

LEDEN

6. 1. zahájení výuky v roce 2020

8. 1. třídní konzultace

16. 1. návštěva vodárny - 3. A

23. 1. pedagogická rada

23. 1. divadlo v Dlouhé - 3. A

25. - 31. 1 lyžařský výcvik

30. 1. ukončení I. pololetí, vydání vysvědčení

31. 1. pololetní prázdniny

31. 1. školení pedagogického sboru - I. část 8 : 00 - 16 : 00

 

ÚNOR

4. 2. divadlo - 2. A

6. 2. Finanční gramotnost - projekt 4. C

6. 2. Muzeum hudby 1. A

14. 2. Divadlo 5. A

17. 2. Návštěva Rudolfína - 2. A

18. 2. POPRASK - futsal

19. 2. Den otevřených dveří

20. 2. POPRASK finále

21. 2. ředitelské volno - školení pedagogického sboru II. část 8 : 00 - 16 : 00

24. - 28. 2. jarní prázdniny

 

BŘEZEN

9. 3. dopravní hřiště - 4. C 

 

 

DUBEN

 DISTANČNÍ VÝUKA

 

 

KVĚTEN

 DISTANČNÍ VÝUKA

 

ČERVEN

DISTANČNÍ VÝUKA

 30. 6. PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ