školní akce 2022 - 2023

ZÁŘÍ:

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

2. 9. proškolení žáků - BOZP

14. 9. třídní schůzky TGM

14. 9. setkání vedení školy s rodiči ukrajinských žáků

19. 9. galerie - Lidice - 7. C

21. 9. galerie - Lidice - 7. A

23. 9. zahájení projektu SPORTÍK pro 1. - 3. ročník

26. - 28. 9. zážitkový kurz 6.A

28. 9. státní svátek

ŘÍJEN:

zahájení zájmových útvarů

6. 10. blok primární prevence - 3. A

7. 10. blok primární prevence - 4. A

7. 10. blok primární prevence - 5. A

10. 10. fotbal - mladší žáci - 6. A 

3. - 21. 10. - testování SCIO - žáci 6. a 9. roč.

12. 10. festival Řemesla živě - 9. C

19. 10. planetárium - 4. A + 5. A

20. 10. blok primární prevence - 7. C

21. 10. blok primární prevence - 9. A

21. 10. blok primární prevence - 8. A

26. - 27. 10. podzimní prázdniny

28. 10. státní svátek

LISTOPAD:

3. 11. divadelní představení - 2. A

3. 11. blok primární prevence - 6. A

4. 11. blok primární prevence - 7. A

4. 11. blok primární prevence - 9. C

9. 11. florbalový turnaj - chlapci 8. a 9. roč.

10. 11. Paměť národa / Post Bellum - 8. a 9. roč.

15. 11. florbalový turnaj - chlapci 6. a 7. roč.

15. 11. pedagogická rada TGM (1. čtvrtletí)

15. 11. třídní konzultace TGM

17. 11. státní svátek

18. 11. ředitelské volno

21. 11. florbalový turnaj - dívky 8. a 9. roč.

23. 11. florbalový turnaj - dívky 6. a 7. roč.

24. 11. čistírna odpadních vod Horní Počernice - 8. A

25. 11. veletrh SŠ Schola Pragensis - 9. A + 9. C

28. 11. focení - žáci prvního stupně

28. 11. večerní rozsvícení vánočního stromku BH

PROSINEC:

5. 12. Mikuláš TGM a BH - organizují žáci 9. A + 9. C

6. 12. výstava betlémů - 4. A

8. 12. 100 dní prvňáčků

12. 12. soutěž v aerobiku jednotlivců - dívky 1. - 4. roč.

13. 12. dopravní hřiště - 4. A

13. 12. výstava betlémů + procházka po Praze - 7. A

14. 12. chemická olympiáda - vybraní žáci 9. C

15. 12. výstava betlémů + zeměpis: kraj Praha - 7. C

19. 12. divadelní představení - 4. A

19. 12. bowling - 6. A

20. 12. vánoční jarmark

22. 12. vánoční bruslení - 7. C, 8. A

22. 12. třídní vánoční besídky

23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny

LEDEN:

2. - 6. 1. lyžařský kurz

11. 1. třídní konzultace TGM

16. 1. dějepisná olympiáda - vybraní žáci 8. A

19. 1. divadelní představení - 1. A, 1. C

23. 1. Paměť národa / Post Bellum - vybraní žáci 8. a 9. roč.

24. - 25. 1. sběr papíru

25. 1. matematická olympiáda - vybraní žáci 4. a 5. roč.

25. 1. pedagogická rada TGM (2. čtvrtletí)

31. 1. předání výpisů vysvědčení

ÚNOR:

1. 2. začátek nové vorze rozvrhu pro druhé pololetí

2. 2. planetárium - 5. A

3. 2. pololetní prázdniny

6. - 10. 2. jarní prázdniny

14. 2. divadelní představení - 1. C

14. 2. soutěž ve vaření (ve školní jídelně)

16. 2. futsalový turnaj - chlapci 6. A

21. 2. projektový den se záchranáři - 7. A, 7. C

22. 2. zeměpisná olympiáda - vybraní žáci druhého stupně

BŘEZEN:

2. 3. závěrečná slavnostní prezentace projektu Post Bellum "Příběhy našich sousedů"

7. 3. den otevřených dveří BH

8. 3. den otevřených dveří TGM

14. 3. projektový den se záchranáři - 3. A

16. 3. divadelní představení - 1. A, 1. C, 2. A, 3. A

17. 3. matematická soutěž KLOKAN - 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 7. C

21. 3. autorské čtení - 4. A

21. 3. divadelní představení - 1. A

22. 3. focení na ročenky - 9. A, 9. C

24. 3. dopravní hřiště - 4. A

27. 3. bloky primární prevence - 3. A, 9. A

28. 3. Vyšehrad (prohlídka) - 4. A

29. 3. bloky primární prevence - 9. C

29. 3. návštěva galerie - 7. A

30. 3. REVOLUTION TRAIN (preventivní program) - 8. A

DUBEN:

5. 4. návštěva galerie - 7. C

6. 4. velikonoční prázdniny

7. 4. státní svátek

10. 4. státní svátek

11. 4. Planeta Země - kino Světozor - 6. A, 7. A, 7. C, 8. A, 9. A, 9. C

13. 4. termín jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 9. A, 9. C

14. 4. termín jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 9. A, 9. C

17. 4. termín jednotné přijímací zkoušky na obory víceletých gymnázií - 5. A, 7. A, 7. C

17. 4. bloky primární prevence - 5. A, 8. A

18. 4. termín jednotné přijímací zkoušky na obory víceletých gymnázií - 5. A, 7. A, 7. C

18. 4. zápis dětí do prvních tříd

19. 4. zápis dětí do prvních tříd

20. 4. pedagogická rada - TGM

20. 4. třídní konzultace / třídní schůzky - TGM

25. 4. vycházka po Praze - 7. C

25. - 26. 4. sběr papíru 

KVĚTEN:

1. 5. státní svátek

2. 5. bloky primární prevence - 4. A, 6. A

8. 5. státní svátek

9. 5.  cyklistická soutěž - vybraní žáci 4. A, 5. A

10. 5. dopravní hřiště - 4. A

10. 5. matematická soutěž - 4. A

15. - 19. 5. školy v přírodě - 1. A, 1. C, 2. A, 7. C, 8. A

15. - 19. 5. týden aktivit - 6. A, 7. A

19. 5. zveřejnění výsledků zápisu dětí do prvních tříd

22. - 26. 5. školy v přírodě - 3. A, 4. A, 5. A

29. 5. - 2. 6. školy v přírodě - 9. A, 9. C

29. 5. bloky primární prevence - 7. A, 7. C

31. 5. projektový den - IZS

ČERVEN:

1. 6. Den dětí - Borovičky - 2. A

2. 6. divadelní představení - 1. A

5. 6. vycházka na Vyšehrad - 1. A, 1. C, 2. A

7. 6. beseda s Policií ČR - 8. A, 9. A, 9. C

8. 6. anglické divadelní představení - 7. A, 7. C, 8. A, 9. A, 9. C

8. 6. program: Jedu v medu - Národní zemědělské muzeum - 4. A

9. 6. program: Jedu v medu - Národní zemědělské muzeum - 5. A

13. 6. třídní focení

13. 6. zápis dětí uprchlíků z Ukrajiny do prvních tříd

13. 6. setkání rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou - TGM

14. 6. setkání rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou - BH

19. 6. - anglické divadelní představení - 3. A, 4. A (+BH)

20. 6. Maroldovo panorama - 4. A

23. 6. vycházka po Praze - 7. A

23. 6. cvičný nácvik evakuace budov I. a II. stupně

27. 6. projektový den ve Hvězdě pro děti I. stupně organizovaný 8. A

28. 6. sběr papíru

29. 6. slavnostní rozloučení se žáky devátého ročníku

30. 6. předání vysvědčení, ukončení školního roku