PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE DODÁVKA CERTIFIKOVANÝCH SAD

K NEINVAZIVNÍMU ODBĚRU BIOLOGICKÉHO VZORKU PRO PREVENTIVNÍ

TESTOVÁNÍ COVID 19

VR MSZO 2_2021.docx