Nový školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 8:00 hod.

 

Ve čtvrtek 1. září krácená výuka do 8:45 hod. (u 1.A a 1.C do cca 10:00 hod.), v pátek 2. září krácená výuka u žáků prvního stupně do 11:40 hod. (u 1.A a 1.C do 9:40 hod.), u žáků druhého stupně do 12:35 hod., od pondělí 5. září bude probíhat výuka v plném rozsahu podle rozvrhu jednotlivých tříd.

 

Školní jídelna bude v provozu od 1. 9. 2022, přehled zvýšených cen obědů je v sekci školní jídelna.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 budou obědy vydávány v době 11:00 - 12:30 hod. 

Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2022, poplatek zůstává ve stejné výši 300 Kč.

 

Organizace prvních dní školy – 1. ročník:
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se rodiče se svými dětmi shromáždí v 8 : 00 hod. před budovou prvního stupně, kde je slavnostně uvítá ředitelka školy a třídní učitelky. Děti odejdou se svou třídní učitelkou do třídy, kde si je rodiče budou moci vyfotografovat. Poté se rodiče přemístí do školní jídelny, kde dostanou informace ohledně školního stravování a docházky do školní družiny. Rodiče si zakoupí čip na stravování – cena 150 Kč (platba pouze v hotovosti, prosíme, připravte si přesnou částku). Vyplní formuláře o stravování, přihlášku do školní družiny a formulář informace o žákovi. V této době prvňáčci zahájí s třídní učitelkou první vyučování. Přibližně v 9 : 00 hod. proběhne krátká schůzka třídní učitelky s rodiči. Během této informativní schůzky budou děti v péči vychovatelek školní družiny. Tento první den je již možno dítě přihlásit na oběd a nechat ve školní družině.

Vyučování prvního týdne školy - 1. ročník:
čtvrtek 1. 9. 2022 8 : 00 – cca 10 : 00 hod.
pátek 2. 9. 2022 8 : 00 – 9 : 40 hod.
Od druhého týdne bude již probíhat výuka podle rozvrhu včetně anglického jazyka.

 

Vzhledem k pokračující rekonstrukci sportovní haly upozorňujeme rodiče a žáky, že v měsíci září bude probíhat výuka tělesné výchovy i při mírně nepříznivém počasí venku. V případě silně nepříznivého počasí pak ve vnitřních prostorech školy. Sportovní hala by měla být opět k dispozici od začátku října.

 

První třídní schůzky jsou naplánovány na St 14. 9. 2022 od 17:00 hod.

Setkání vedení školy s rodiči ukrajinských žáků proběhne ve St 14. 9. 2022 od 18:00 hod.

 

 Přejeme všem žákům a rodičům úspěšné zvládnutí nového školního roku!